Victorova malotřídka

Victorova malotřídka

Victorova malotřídka je volné pokračování únikové hry profesora Bodwiche, kterou prošlo přes 900 skupin. Nyní jsme tu po náročné rekonstrukci znova. Victor – jeho žák se vrací na stejné místo, kde za podivných okolností otevírá v bytě svého bývalého profesora malotřídku.

Prolog

op1b4088
Nyní se nacházíme v Kampusu univerzity, kde čerstvě vystudovaný doktor fyzikálních věd Victor na místo slibné kariéry vědce nečekaně otevírá v kampusu univerzity malotřídku. Ta má sloužit pro děti ze sirotčince. Vše se opět odehrává v bytě jeho bývalého učitele profesora Bodwiche, který Victor předělal dle svých potřeb. Jaké jsou jeho skutečné záměry a jak to, že ve třídě mizí děti za prapodivných událostí?