Herní zásady

Herní zásady

 

Rádi bychom všem našim návštěvníkům zprostředkovali stejný zážitek a především bezpečnou hru. Z tohoto důvodu čtěte prosím pečlivě následující řádky.

 

Účast ve hře je na vlastní odpovědnost

  • Kardiaci, těžce nemocní pacienti, osoby s chronickým onemocněním či klaustrofobií, zvažte svou účast.
  • Děti do 15ti let se mohou hry účastnit jen pod dohledem dospělé osoby.

 

Je zakázáno

  • Účastnit se hry pod vlivem drog či alkoholu.
  • Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém objektu TepScape
  • Manipulovat s objekty označenými nálepkou „TS“
  • Pořizovat jakýkoliv audiovizuální záznam v průběhu hry.
  • Vstupovat do hry s nebezpečnými předměty (např. nože a střelné zbraně), které by mohly ohrozit Vaše zdraví a zdraví Vašich spoluhráčů.

 

Usoudí-li obsluha, že hráči nejsou sto účastnit se hry, že by mohli hru poškodit nebo že by mohli být nebezpeční sobě a svým spoluhráčům, budou vyloučeni ze hry.

 

Pokud se hráči opozdí o více jak 15 minut, bude spuštěna časomíra.

 

Hráči souhlasí s tím, že budou během hry monitorováni pomocí průmyslových kamer. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků  nakládá www.tepscape.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.