Deník

Deník profesora Bodwiche

Deník profesora Bodwiche je stěžejním prvkem hry. Poznámky jak badatelské, tak osobní, hráče provázejí jejich pátráním a umožní jim seznámit se s osudem zmizelého vědce. Níže můžete nahlédnout do úvodu profesorových zápisků.

Prolog

IMG_20160811_214902Stojíme na prahu báječného nového století a vzhledem k povaze mé nadcházející práce se cítím povinován uchovat písemný záznam pro budoucí generace, pokud by vše nešlo podle mého plánu.

Potkal jsem většinu největších myslitelů současnosti a jediné co mohu napsat je, že jsem zůstal neohromen. Svázáni tradičními koncepty nevidí to, co já. Na základních kamenech jejich patetických výzkumů se mi podařilo vytvořit něco, o čem se jim nemohlo zdát ani v nejdivočejších snech.

Konečně mám první důkazy o tom, že existuje hned několik světů mimo ten náš a můj vynález, jak věřím, otevře brány mezi nimi. K mé nelibosti jsem zjistil, že nejsem první, kdo se o něco takového pokoušel. Mé postavení mi bohužel neumožňuje dlouhodobě cestovat a hledat poznatky mých předchůdců. Henry však brzy odjíždí na studia do zahraničí a přislíbil mi veškerou pomoc. Margaret se za žádných okolností nesmí dozvědět, že se náš syn podílí na mém výzkumu…